Kategória: hanghalló

A kézzelfogható segítség megérkezett!

Letölthető interaktív útikönyv a szkizofrénia diagnózissal élőknek és családtagjainak

A „Schizophrenia Companion Guide II” egy 2021-es, igazán naprakész anyag, amely páciensek tapasztalataira, megélt helyzeteire építve, objektív segítséget nyújt a páciens és szerettei számára. Az -egyelőre angol nyelvű – interaktív kiadvány hitelesen beszél ennek az állapotnak a mibenlétéről. Sem nem szépíti a helyzeteket, sem nem helyezi lerombolhatatlan skatulyákba.
A kiadvány megismerésével, jó kiindulópontunk lehet ahhoz, hogy megfelelő irányba induljunk, és, hogy mindezt félelem nélkül tegyük.

Olvass tovább

A lelki egészség problémái és a gyerekkori személyiségfejlődés elakadásai

Az egyéni és csoportos önsegítés kereteiben folytatott hanghalló módszer egyik alapvetése, hogy a hangok szimbolikus üzenetének megfejtésekor feltárjuk a hangok és az életesemények közötti kapcsolatokat. A feltárás során az életesemények időrendjében lépésenként visszafelé haladva eljutunk a gyermekkori személyiségfejlődés megakadásaihoz, azaz a hanghallást kiváltó problémák gyökeréhez.

Olvass tovább

Hangok segítségével vagy azoktól elfordulva?

Habár a hanghallás, mind klinikai mind személyes gyógyulására találunk bizonyítékokat, a gyógyulások módja jó ideig nem volt tudományosan dokumentált, tisztázott.
2015-ben egy kilenc tudósból álló ausztrál kutatócsoport 11 pszichózissal élő személy felépülésének módját tanulmányozva fontos és érdekes eredményeket talált.

Olvass tovább

Trauma, hordozott seb, pszichózis

Sok kutatás foglakozik azzal, mitől és hogyan alakul ki a pszichózis. Mi kell ahhoz, hogy az ember egyszer csak arra eszméljen, hogy hangokat hall, melyek egyszerre csak valahogyan élete részeivé válnak.

Abban sok tudós egyetért, hogy a pszichózis megjelenését sokszor megelőzi valamilyen traumatikus esemény melyet nagyon nehéz megélni.

Olvass tovább

Mert meggyógyulni mindenkinek joga van!

Jó ideje működöm együtt a GAMIAN páneurópai szervezettel, ahol a mentális problémákkal élők helyzetének megértése, felmérése annak javítását elhivatottságunknak tekintjük. Több projekt részese lehettem, fantasztikus nemzetközi szakemberek, és sorstársak koszorújában. Remek dolog újra tenni valamit ami klassz annak a közösségnek aminek tagja vagyok.
Egy anyag, aminek, ötletmunkája, koordinálása, szerkesztése országunkból a nevemhez fűződik, és nagyon büszke vagyok rá.

Olvass tovább

Talán nem “csak úgy” vannak…

Hanghalló személyek azok az egyének akik külső forrás nélküli hangokat hallanak vagy pszichiátriai betegséggel diagnosztizálva, vagy ezen betegségképekbe “nem igazán férve”.
A hanghalló módszer, olyan technika melyet alkalmazva a hanghalló személy életviteli kellemetlenségei javulhatnak, elmúlhatnak, tünetei csökkenhetnek, megszűnhetnek.

Olvass tovább
Betöltés