Szerző: Dr Mérey Zsolt

A lelki egészség problémái és a gyerekkori személyiségfejlődés elakadásai

Az egyéni és csoportos önsegítés kereteiben folytatott hanghalló módszer egyik alapvetése, hogy a hangok szimbolikus üzenetének megfejtésekor feltárjuk a hangok és az életesemények közötti kapcsolatokat. A feltárás során az életesemények időrendjében lépésenként visszafelé haladva eljutunk a gyermekkori személyiségfejlődés megakadásaihoz, azaz a hanghallást kiváltó problémák gyökeréhez.

Olvass tovább

Tapasztalati szakértők Kanadában

Az eltelt nyolc év alatt a tapasztalati szakértők képzésének és munkába állításának folyamata visszafordíthatatlanná vált. A Minisztérium 2015-2020-as akciótervében az utókezelésben résztvevő munkatársaknál 30 %-ban állapította meg a tapasztalati szakértő munkatársak részvételét, míg az intenzív támogató csoportok esetében 89%-os részvételt célozott meg a tapasztalati szakértők számára. A Québeci Tartományi Kormány ugyancsak növelni kívánja a tapasztalati szakértők számát az antistigma tevékenységben. A tapasztalati szakértőket bevonják a döntéshozás különböző bizottságaiba, a szolgáltatók tevékenységét támogató tanácsadó bizottságokba, valamint a tudományos kutatásokba is.

Olvass tovább

A civilszervezetek szerepe, jó példa Quebec-ből

Az 1980-as évek végén kitartó tüntetések sorozatával követelték, hogy a gazdasági megszorító intézkedések ne érintsék a szociális ellátást. A mozgalom számos szereplő bevonásával, különböző területekre terjed ki: egészségügyi és szociális szolgáltatások, a jogvédelem, a hajléktalanság, a nők védelme, a városrészek, a lakhatás, a család, az írástudatlanság felszámolása stb. A tartományban több mint 4000 civilszervezet működik, köztük 3000 egészségügyi és szociális szolgáltatással.

Olvass tovább