Az AQRP (Association Québecoise pour la Réadaptation psychosociale – Québeci Egyesület a Pszichoszociális Readaptációért) 1997-ben jelentette meg folyóiratában az első cikket  a segítő tevékenységet folytató egykori felhasználók, azaz a tapasztalati szakértők témájában. A cikk akkor nem talált visszhangra.  Az egyesület 2006-ban újabb különszámot jelentetett meg és sikeres konferenciát szervezett ebben a témában, melynek eredményeképpen a Tartományi Szociális és Egészségügyi Minisztérium felvette irányelvei közé, hogy az akut pszichiátriai ellátásban és az utógondozásban egyaránt 30% -ban alkalmazzanak tapasztalati szakértőket. A Minisztérium egyúttal felkérte az Pszichoszociális Rehabilitációért Egyesületet (AQRP) arra, hogy dolgozza ki az ehhez szükséges képzési programot.  Ebben a tekintetben úttörő szerepet vállalt a Robert-Giffard egyetemi pszichiátriai klinika, amely még 2007-ben először alkalmazott tapasztalati szakértőt az Asszertív Közösségi Ellátás program keretén belül.  A fenti irányelv megvalósításában a minisztériumon kívül döntő szerep jutott a Québec Tartomány Pszichiátriai Felhasználok Egyesületének (Association des personnes utilisatrices de services de santé mentale de la région de Québec – APUR), akik a leendő tapasztalati szakértők jelentkezését koordinálják, valamint a pszichoszociális rehabilitáció területén tevékenykedő civilszervezeteknek, melyek a képzés gyakorlati részét lebonyolítják. Ennek megfelelően a Pszichoszociális Rehabilitációért Egyesület a képzési programon kívül külön cselekvési tervet dolgozott ki a tapasztalati szakértők munkáját igénybe vevő intézmények és szolgáltatók érzékenyítésére regionális és helyi szinten.  Ez az érzékenyítés annak a záloga, hogy sikeresen megtörténjen a képzett tapasztalati szakértők felvétele és beilleszkedése az ellátó egységekbe. 

A 2006 és 2008 közötti előkészítési időszakban megvalósult az irányelv népszerűsítése az érintett felhasználók, egészségügyi intézmények és szolgáltatók körében. Az érzékenyítés és mozgósítás kiemelkedő eseménye volt a tartományi szinten megrendezett „Tapasztalati Szakértők Napja”, melyen bemutatták a képzés eredményeit, valamint a képzett tapasztalati szakértőket alkalmazni kívánó intézményeket és szolgáltatókat. A szakmai napon bemutatták a kanadai Brit Kolumbia Tartomány és az Egyesült Államokbeli Georgia Állam jó gyakorlatait ezen a téren.

 Ezt követően a Laval Egyetem Szociális Intézetének továbbképző szakán akkreditálták a tapasztalati szakértők képzési programját. A képzést sikeresen elvégzők első csoportja 2008-ban kapta meg diplomáját. 2016-ig 146 résztvevő közül 136-an nyerték el a tapasztalati szakértői képesítést. Közülük 77-en helyezkedtek el a pszichiátriai intézményekben és szolgáltatóknál. Jelenleg is évente kb. 20-30 tapasztalati szakértő képzése valósul meg. A képzett tapasztalati szakértők részére pedig újonnan kialakított munkahelyek várnak. 

Az eltelt nyolc  év alatt a tapasztalati szakértők képzésének és munkába állításának folyamata visszafordíthatatlanná vált. A Minisztérium 2015-2020-as akciótervében az utókezelésben résztvevő munkatársaknál 30 %-ban állapította meg a tapasztalati szakértő munkatársak részvételét, míg az intenzív támogató csoportok esetében 89%-os részvételt célozott meg a tapasztalati szakértők számára.  A Québeci Tartományi Kormány ugyancsak növelni kívánja a tapasztalati szakértők számát az antistigma tevékenységben. A tapasztalati szakértőket bevonják a döntéshozás különböző bizottságaiba, a szolgáltatók tevékenységét támogató tanácsadó bizottságokba, valamint a tudományos kutatásokba is.