Lelki, szociális, szociológiai elakadásokkal élünk: Akkor szeretteink is?

Egy édesanya és Kéri Péter közös írása

Az Ébredések Alapítvány 2022-ben segítő kurzust hirdetett meg lelki elakadással, pszichés problémákkal, ha úgy tetszik pszichiátriai diagnózissal élők szüleinek, szeretteinek. A hétvégék speciális struktúrája és hangvétele révén – az alapítvány hite és kutatások alapján szintúgy – hosszútávú segítséget adhat a résztvevőknek abban, hogy látókörük szélesebb lehessen helyzetükkel kapcsolatban, hogy hosszú távon helyzetük családjukban, közegükben javulhasson.
A kurzust az Ébredések Alapítvány térítésmentesen biztosította az érdeklődőknek.

 

 

“Az esemény hirdetését 18.000 ember látta.
60 családtag jelentkezett, kitöltve regisztrációs lapunkat.
A kurzuson 35 hozzátartozó tisztelt meg minket.
35 édesanya, feleség, férj, jóbarát, akik hisznek abban, hogy szerepük lehet a közös felépülésben.”

 

A kurzus utolsó óráiban éreztük leginkább meg, mi is történt a folyamat során. Az érzelmek előtörése végig igen szép jellemzője volt közös munkánknak, de a búcsúnál – mi a szervezők is- rájöttünk, valami új, valami csodálatos jött létre. A résztvevők a szemünk láttára, láthatóan váltottak nézőpontot, erősödtek meg helyzetükkel kapcsolatban. Új és járható utak lehetőségeit látták meg – sokszor nem is tőlünk előadóktól – hanem egymástól.

 A kurzuson harmincöten vettek részt. Családjuk van, szeretett családtagjuk valamilyen nehéz diagnózissal él, velük kapcsolatban azonnal hasznosíthatnak sok-sok tudást, átadhatják új reményeiket. Ez még száz fő, óvatos kalkulációkkal. Ők pedig könnyebben, magabiztosabban, stigmamentesebben élhetik életüket, segítve szerettüket, egymást a gyógyulásban. Változó, javuló, reményteli közegek az ország teljes területén.
Ők a teljes környezetük életében változást hozhatnak.
Hozzanak!

Férfi dráma az intimitással

“… sosem gondoltam, hogy erről, így, előttetek beszélni fogok. Hogy tudok. Azt meg, hogy az egészet másképp fogom látni… az döbbenetes.”

A kurzuson résztvevő – igen nagy tapasztalattal bíró – édesanya foglalja össze, mik azok a területek, amiket a legfontosabbnak tartott:

 • Jó érzés, hogy van kihez fordulni, ha nagy a baj. Mindig szükség van a bajokban egy támogató és inspiráló közegre. Ha pedig a lélek van bajban, főleg elkél a jó szó, az útmutató támogatás. A megpróbáltatások így könnyebben bírhatóak. Könnyebben lesz járható így az élet. Megerősít a segítő támasz és reményt is ad. Biztosítja a jobb életminőséget, a kedvezőbb kilátásokat is az érintettek részére. A határok jó értelemben vett tágítását, azaz a fejlődés lehetőségét, a poszt-traumás növekedést is szolgálják a kurzusok.
 • A mentális zavarok ’borzadalmait’ a szakemberek érthető nyelvezetre fordítják le. Az állapot javuláshoz is szolgálnak tanácsokkal, pl. hogy hogyan lehet kezelni a visszacsúszásokat, időben felismerni ezeknek a jeleit, innen kimozdulni, ebből ki-, és előrefelé haladni ismét a gyógyulás felé és ahhoz is nyújtanak útmutatót, hogy hogyan is lehet egyáltalán kivédeni az újabb relapszusokat. A visszaesésektől, hogy nem szabad félni, ezt is jó tudni, ugyanis a remisszió, a teljes gyógyulás jobban elérhető, ha a relapszusok – hullámvölgyek – egyszer s mind jobban elfogadottak. A pszichés rendeződést segítik elő ezek a tanácsok.
 • Pszichiátriai betegséggel élők felépülésében a hozzátartozóknak sokat segítenek a tapasztalati segítők is.
 • Reményt adnak a képzések, miszerint elérhető a felépülés – a remisszió! A felépülésbe vetett hit megerősödik és a hozzátartozók is stabilizálódhatnak lelkileg például azáltal, hogy megtanulják, hogyan is jó úgy támaszt nyújtani, hogy közben ne roppanjon meg az ember a segítés súlya alatt.
 • Útmutató jó tanácsokat ad az életben való helytálláshoz, a célok eléréséhez, az élet nehézségeivel való megküzdéshez, a stresszállapotok hatékony legyőzéséhez, valamint a különféle elakadások rendbetételéhez.
 • Mint szociális háló is nyújt segítséget egy kurzus. Tanítja az érintettek önellátási készségeinek fejlesztését, a tartalmas életviteli készség elsajátítását, a munkába való beilleszkedés technikai elemeit, az önfejlesztés (pl. tanulás) hasznosságát, szabadidő jó kihasználását, valamint az önbecsülés, önhatékonyság visszaépítését és a személyes felelősségvállalás, az ‘önmenedzselést’, mint önsegítés, de a pozitív életszemlélet és az örömteli célok kialakítása is elsajátítható a kurzusokon elhangzottak alapján.
 • Elősegíti a közösségi integrációt is, beleértve a különböző szervezetten létrehozott hasznos programokat is és előmozdítja azt is, hogy az érintettek újra elfoglalhassák helyüket a társadalomban és a baráti kör visszaépítésében is jó segítséget nyújthat egy-egy képzés.
 • Megerősít abban is, hogy van helye az életben a spiritualitásnak is.
 • Ugyanakkor segít a stigma jó értelmezésében és ennek kivédésében, a hátrányos helyzetekből való kiemelkedésben, a különféle aggodalmak és elakadások felszámolásában, az indulatok kezelésében, a türelem, a hatékony és jó kommunikáció kialakításában, a jelenlegi krízishelyzetek megértésében, hogy ne okozzon ez szorongást (pl. vírushelyzet, háborús konfliktusok) és a vonatkozó kezeléshez és gondozáshoz való jogszabályok megismerésében, a gyógyszeres kezelések mizériáinak elfogadásában is.
 • A hibák, a sebezhetőség érzetek orvoslásához is kitűnő útmutatások érkeznek a képzések által és nem utolsósorban a bizalom visszaállításához is érkeznek mindig jó tippek és tanácsok.
 • Hogy mindig van kiút a nehézségekből – a rossz körökből, negatív spirálokból – erre is rávilágítanak a képzések. Nem jó beleragadni a negativitásokba! Jó keresni ilyenkor valakit vagy valamit, aki / ami jó értelemben kilök minket az aktuálisan épp stagnálni látszó rossz körből.
 • Az emberi méltóság visszaépítésében is hasznos ‘vágányállító ‘eligazításokat kaphatunk.
 • Nyitott párbeszédek is lehetségesek, mely által a lélek mindennél jobban gyógyul! A szeretetteljes közeg mindenkor jó gyógyerő!

HELP!

Szeretnél segíteni nekünk, hogy újabb és újabb családoknak segíthessünk? Adományod nélkül ez csak közös álmunk marad! Segíts nekünk lehetőségeid szerint!
Egy világ hálálja meg!

Az Ébredések Alapítvány ezt a kurzust és a hozzá tartozó internetes tudásbázist pályázati forrásból valósíthatta meg. A konnyebbkozosen.hu oldal a hozzátartozók számára, a kurzust kiegészítő anyagokat, segítő írásokat tartalmaz, bázisa bővül.
Reméljük a jövőben is lehetőségünk adódik ilyen források igénybevételére, hiszen a 35 fő nem 35 fő, a 35 fő 35 közösség, mely most segítve változik. Közösségek, ahol talán már a legnehezebben viselhető diagnózisok is nagyobb értésre, megértésre kerültek.