Kanadában a pszichoszociális területen tevékenykedő civilszervezetek nemcsak a napi problémák megoldásában segítenek, de a társadalmi fejlődés motorjai is.  Az autonóm közösségi tevékenység (action communautaire autonome) az eltelt 30 év során hatalmas mozgalommá nőtte ki magát Quebecben. Az 1980-as évek végén kitartó tüntetések sorozatával követelték, hogy a gazdasági megszorító intézkedések ne érintsék a szociális ellátást. A mozgalom számos szereplő bevonásával, különböző területekre terjed ki: egészségügyi és szociális szolgáltatások, a jogvédelem, a hajléktalanság, a nők védelme, a városrészek, a lakhatás, a család, az írástudatlanság felszámolása stb. A tartományban több mint 4000 civilszervezet működik, köztük 3000 egészségügyi és szociális szolgáltatással.

A civilszervezetek (organismes communautaires ) önmagukat a független, autonóm közhasznú társadalmi mozgalom alkotóelemeiként, a társadalmi átalakulás előmozdítóiként  határozzák meg, akik elősegítik a társadalmi szerkezet javítását és az egyenlőtlenségek csökkentését. A civiltársadalomban gyökerező tevékenységük a demokratikus működésen, az egyének és a társadalom egészségének és jólétének globális jövőképén, globális megközelítésen, független, autonóm fellépésen, innovációs képességen alapul. A szolgáltatások megszervezésénél jogosnak tartanak “más” elképzeléseket is, a hivatalos szereplők (intervenants) és a résztvevők (participants) közötti kapcsolatokban igénylik az egyenrangúság érvényesítését. Hozzájárulásuk, részvételük nem korlátozható, nem értékelhető a hivatali szolgáltatások egyszerű szervezési logikája szerint.

A  mozgalom regionális szervezeteként a RACOR  (Réseau Alternatif et Communautaire des ORganismes, azaz civil, közösségi  és alternatív szolgáltatószervezetek hálózata ) 1985 óta tevékenykedik Montreál és vonzáskörzete önkormányzataiban. Elkötelezett híve a közösségi ellátásnak a lelki egészségügy területén, támogatja az innovatív szolgáltatások bevezetését, célja a kormányzati szervek és a lakosság tájékoztatása a mentális egészség problémáiról, küzd a tabuk és a megbélyegzés ellen. A mozgalom alapelve: Minden embernek van története, és minden történetnek arca van …

A tartományi egészségügyi és szociális minisztériummal együttműködve a RACOR 2013 óta több felmérést végzett, melyekből bizonyítást nyert, hogy a régió nem rendelkezik a szükséges forrásokkal a lakosság mentálhigiénés igényeinek megfelelő kielégítésére. A felmérések azt is elősegítik, hogy a támogatások és fejlesztések a felhasználók valós szükségleteinek megfelelően történjenek.

A RACOR havi hírlevélben tájékoztatja az érdekelteket a régióban meghirdetett eseményekről és projektekről. Erre egy következő alkalommal térünk ki részletesen.

Dr. Mérey Zsolt írása