A hagyományos pszichiátria célja, hogy visszavezesse az embereket a megszokott funkciójuk szintjére.
A pozitív pszichiátria reménye, hogy az emberi működések egy jobb szintjére segítsen.
Tegyünk azért, hogy a kettő együtt élhessen.

A pszichiátria az orvostudomány talán egyik legrégibb szakiránya. Évszázadok óta megpróbáltuk megérteni és megváltoztatni mentális zavarokat, kórosnak gondolt viselkedéseket és kidolgozni ezek gondozását.
Ez idő alatt a hagyomány az volt, hogy visszaállítsuk az embereket a “régi megszokott” működésük szintjére. Az elmúlt évtizedekben a pszichológia és a pszichoterápia mellett a pszichiátria is megkezdte az irányú fejlődését, hogy feltárja és bátorítsa a kliensek jó funkcióit egy teljesebb élet reményében.

Mi a pozitív pszichiátria?

A pozitív pszichiátria pozitív pszichológiai eszközöket alkalmaz, hogy segítsen azoknak, akik mentális betegségekben szenvednek, vagy akiknek kockázata lehet ilyen téren.
Magában foglalja a pozitív pszichoszociális tényezők megtalálását, javítását azok között, akiket mentális és szomatikus testi betegségek kialakulásának veszélye fenyeget, vagy ezekkel élnek.

KINTSUKUROI:

Összetört? Arannyal összerakva még értékesebb. A pozitív pszichiátria arra hívhatja fel figyelmünket, hogy életünk megélt eseményeiben, legyenek azok bármilyenek, magunkkal kapcsolatos értékeket fedezhetünk fel. Ezeket pedig használhatjuk, hogy jobban érezzük magunkat, jobban éljünk. Hisz többek vagyunk tőle.
Ezen értékek megtalálásában lehet partner egy ez irányban is segítő szakember.

Ezek a pozitív pszichoszociális tényezők alatt olyan pszichológiai jellem-motívumokat és környezeti tényezőket értünk, amelyek pozitív tartalmakat közvetítenek életünkben, mint például a jólét, a növekedés és a virágzás, stb.
Ilyenek lehetnek akár erényeink, megélt életeseményeink pozitív tartalmai, konzekvenciái, melyek tudatában – ezek megismerésével, és használatával – lényünk pozitív irányba képes növekedni, önképünk erősödhet.

JOBBAN ÉS/VAGY JOBBAK LEHETÜNK.

A hat nagy – magunkban is megtalálható – erény listája magában foglalja a bölcsességet, a bátorságot, az emberiséget, az igazságosságot, a mérsékeltséget és a transzcendenciát. Az egyes erények összetevőit az alábbi táblázat tartalmazza.

Máris kereshetjük őket magunkban:

Erény Karakter erősségek összetevői
Bölcsesség Kreativitás
Kíváncsiság
Elfogulatlanság
Távlati gondolkodás
Bátorság Bátorság
Kitartás
Becsületesség
Életerő
Emberiség Szeretet
Kedvesség
Szociális intelligencia
Igazságosság Polgárság
Méltányosság
Vezetés
Mértékletesség Megbocsátás
Alázatosság
Óvatosság
Mérséklet
Az önszabályozás
Transzcendencia A szépség megbecsülése
Hála
Remény
Humor
Lelkiség